Projekty, Średni, Miejski

Nowoczesny, Sielski, Angielski
Okolice Trójmiasta
VI 2017
przy domu jednorodzinnym
pergola, podniesione rabaty, beton

Romantyczny ogród w białej tonacji

Romantyczny ogród w białej tonacji

Ogród właściwy został podzielony na kilka mniejszych wnętrz. Trawnik główny przy tarasie wypoczynkowym otoczony rabatami bylinowymi oraz niskimi drzewami: lilak pospolity i świdośliwa. Równolegle do południowej granicy działki, metr od ogrodzenia projektowany jest niski murek oporowy, który wyrównuje poziom terenu z poziomem terenu zewnętrznego.

Od strony zachodniej w połowie budynku trawnik podzielono pasem nawierzchni, który jest granicą wirtualną kolejnego wnętrza. Jego centrum stanowi podniesiony teren otoczony murkiem oporowym nad którym wznosi się drewniana pergola. Wokół pergoli znajdują się rabaty mieszane otoczone brzozami „Doorenbos”, krzewami ozdobnymi oraz bylinami.

Po stronie wschodniej budynku znajduje się część ogrodu przeznaczona dla dzieci. Tu zaprojektowano niewielki trawnik oraz część owocową ogrodu z drzewami i krzewami owocowymi.

Ogród seniora

 Po stronie zachodniej budynku znajduje się część mieszkalna seniorów. Ogród przylegający do budynku z tej strony zawiera niewielki trawnik oraz niskie drzewa ozdobne/owocowe – świdośliwa otoczone krzewami i bylinami ozdobnymi.